Till startsidan Nyheter Objekt Vår historia Kontakta oss!
 
 
 Jord- & Skogsfastigheter

SIMLÅNGSDALEN -HISTORISK EGENDOM
Klicka här för fler bilder!
Typ: Gård Areal: 78 ha
Virkesvolym: 9336 m3sk Boarea:120 m2
Vackra kuperade bokskogar med högt läge över sjön Doven. Timmerskogar med hög andel slutavverkning, skogsinnehåll 9336 m3sk. Gårdsmiljö med karaktärsbyggnader. Jakt på klövvilt och Vildsvin. Älgjakt i licensområde. Fiske i Fyllån och sjön Doven.

HALMSTAD OSKARSTRÖM
Klicka här för fler bilder!
Typ: Skogsfastighet Areal: 82,7 ha
Virkesvolym: 5181 m3sk Boarea: -
Byn Karlstorp är belägen i Sännåns övre dalgång i det kända vildmarksområdet Örken
Karlstorp 1:8 har en Areal på 80 hektar varav produktiv skogsmark är 65 ha.
Fastigheten är barrskogsdominerad med inslag av ek och bok. Goda jaktmarker med rika viltstammar. Älgjakt i licensområde. Fiske i öringbärande vatten.
Slutet skriftligt anbud senast 2012-03-20.
HALMSTAD SIMLÅNGSDALEN
Typ: Skogsgård Areal: 35 ha
Virkesvolym: 3350 m3sk Boarea: 105 m2
Byn Fägrilt är belägen som första by på högplatån ovanför Simlångsdalens östra sida. Fastigheten Fägrilt 1:9 har en areal på 35 hektar varav 20 hektar är produktiv skogsmark. Totalt skogsinnehåll 3350 m3sk. Skogsbeståndet består huvudsakligen av välskötta granbestånd med inslag av Bok och Ek.
LAHOLM KNÄRED
Klicka här för fler bilder!
Typ: Skogsfastighet Areal: 65 ha
Virkesvolym: 12.300 m3sk Boarea: -
65 hektar grandominerad skogsfastighet med ca. 12.300 m3sk skogsinnehåll varav 3000 m3sk föryngringsavverkning. Fastigheten belägen norr om Knäreds tätort i Krokåns dalgång. Goda jaktmarker med rika viltstammar. Fiske i Öringbärande vatten. Fastigheten saknar byggnader. Förvärvstillstånd erfordras.

HALMSTAD KRAGARED
Typ: Gård Areal: 104 ha
Virkesvolym: 5870 m3sk Boarea: 75 m2
Skogsfastighet 105 Ha belägen i sjörik skogsbyggd.
Produktiv skogsmark 96 ha, medelbonitet ca 7,3 m3sk/ha/år. Virkesvolym ca 5.870 m3sk. Bra skogsbilvägar. Fastigheten delvis stormskadad. Stormskadade områden är återplanterade. Reviderad skogsbruksplan genom Skogsstyrelsen.
HALMSTAD ÅGARP NYDALA
Typ: Gård Areal: 25 ha
Virkesvolym: Ej uppmätt Boarea: 160 m2
25 Hektar kustnära jord- och skogsfastighet i attraktiva Tiarp. Boende i lövskogsmiljö - med allra vackraste belägenhet. Fastigheten var tidigare en del av Wapnö fideikomiss - och äger samma historia sedan Danska tiden.
HALMSTAD TRÖNNINGE
Typ: Gård Areal: 40 ha
Virkesvolym: 0 Boarea: 180 m2
Trönninge "Gatan" belägen mellan Trönninge kyrkby och havet. Corps de logi i park med utsikt över Fylleåns mynning och Laholmsbukten. Potatisjordar med bevattning. Betesmarket vid Trönninge strandängar. Laxfiske i Fylleån och Trönningeån. Allmänning med fiskeläge.
HALMSTAD TÖNNERSJÖHEDEN
Typ: Jord- & Skogsmark Areal: 32 ha
Virkesvolym: Ej uppmätt Boarea: 0 m2
Totalt 32 Ha. 13 Ha produktiv skogsmark, 19 Ha åkermark med stödrätter. Fastigheten saknar byggnader. God arrondering. Ekskogar med god Vildsvinsjakt.
FALKENBERG OKOME
Typ: Gård Areal: 61,6 ha
Virkesvolym: 4300 m3sk Boarea: 110 m2
I Okome kyrkby vid Högvadsåns dalgång mellan skog och slätt ligger fastigheten Lynga gård. Mangården ligger i brytningsbygd i Okome nära Ullared samhälle med infrastruktur och fritidsaktiviteter. Ca 39 Ha produktiv skogsmark.
HALMSTAD BRUNSKOG
Typ: Gård Areal: 17 ha
Virkesvolym: 0 Boarea: 124 m2
Boendemiljö i väldisponerad villa med vacker trädgårdsanläggning. Areal ca. 17 Ha. Potatisjordar med potatislager. Möjlighet att inreda stall för hästverksamhet.
LAHOLM TRULSTORP
Typ: Gård Areal: 26 ha
Virkesvolym: 0 Boarea: 150 m2
På Laholms slättbygd mellan Lagan och Smedjeån med utsikt över Hallandsåsen ligger Trulstorp.Stor Mangårdsbyggnad med uthyrningsmöjligheter. Goda potatisjordar med bra arrondering.
HALMSTAD SKOGBY
Typ: Skogsfastighet Areal: 39,4 ha
Virkesvolym: - Boarea: 0 m2
39,4 Ha skogsbruksmark med god arrondering på Nyåråsen mellan Harplinge, Kvibille, Holm och Vapnö. Goda jaktmöjligheter.
HALMSTAD HARPLINGE
Typ: Gård Areal: 122 ha
Virkesvolym: 6733 m3sk Boarea: 150 m2
Större kustnära gård med jord och skog vid Nyårsåsens sydsluttning. Nära till Halmstad tätort och infrastruktur. Plönninge Naturbruksgymnasium i grannbyn Harplinge.
HALMSTAD RÅMEBO
Typ: Gård Areal: 47 ha
Virkesvolym: 6222 m3sk Boarea: 70 m2
Skogsbruk och jakt i vackra bokskogar på höjderna ovanför Simlångsdalen i byn Råmebo- tillfälle för naturintresserade.
LAHOLM NORRA SKOGABY
Typ: Gård Areal: 78 ha
Virkesvolym: 8385 m3sk Boarea: 211 m2
Jord- och skogsfastighet i norra Skogaby nära Blåalts naturreservat.
FALKENBERG SJÖNEVAD
Typ: Skogsfastighet Areal: 145 ha
Virkesvolym: 20 000 m3sk Boarea: 0 m2
Skogsfastighet med 144 ha produktiv skogsmark. Ny skogsbruksplan upprättad inför försäljning.

FALKENBERG SKATEBO
Typ: Gård Areal: 172 ha
Virkesvolym: 24 633 m3sk Boarea: 90 m2
151 ha produktiv skogsmark i Älvsered. Ny Skogsbruksplan upprättad inför försäljning.
HALMSTAD RÖINGE
Typ: Gård Areal: 25,3 ha
Virkesvolym: - Boarea: 155 m2
Lantbruk nära Halmstad tätort med vacker mangårdsbyggnad. 24 hektar god åkerjord.
HALMSTAD FOTSTAD
Typ: Gård Areal: 43 ha
Virkesvolym: - Boarea: 108 m2
Fastighet belägen i skyddat naturområde med jakt, fiske, ridsport och golf i nära anslutning. 35 ha åker.
LJUNGBY BÖKÖ
Typ: Skogsfastighet Areal: 174 ha
Virkesvolym: 26 800m3sk Boarea: -
151 ha produktiv skogsmark i Älvsered. Ny Skogsbruksplan upprättad inför försäljning.
LJUNGBY SVENSHULT
Typ: Skogsfastighet Areal: 102 ha
Virkesvolym: 9150 m3sk Boarea: -
73 hektar produktiv skogsmark i ett skifte. Nyupprättad skogsbruksplan inför försäljning. Goda jaktmarker.
HALMSTAD ONSJÖ
Typ: Jordbruksmark Areal: 33 ha
Virkesvolym: - Boarea: -
33 hektar jordbruksmark i Onsjö utanför Halmstad tätort. Bördiga jordar.
 

Gods & Sätesgårdar
 
LAHOLM EKET
Typ: Gods Areal: 483 ha
Virkesvolym: 63 972 m3sk Boarea: ej uppmätt
483 hektar varav produktivskogsmark 422ha. Skogsinnehåll 63 972 m3sk. Känd jaktegendom med vildsvinsjakt. Laxbärande vatten, lövsalar i Smedjeåns dalgång. Vackert Corps de logi med komplementbyggnad. Närmsta centralorter, Laholm och Båstad.
GÄLLSTAD TOARP
Typ: Säteri Areal: 226 ha
Virkesvolym: - Boarea: ej uppmätt
Sveriges största fårgård. Gården har anor från fjortonhundratalet. Vacker belägenhet mellan Bystadssjön och Sämsjön nära Gällstad samhälle. Nyrenoverade herrgård med flyglar och kulturbyggnader.
KUNGSBACKA ROSSARED
Typ: Gods Areal: 700 ha
Virkesvolym: 67.000 m3sk Boarea: ca 1000m2
Hallands läns Hushållningssällskaps gods i norra Halland. Vackert nyrenoverat slott med Sjöläge och slottspark. Nybyggda ekonomibyggnader. Modern mjölkgård.
GISLAVED ISBERGA
Typ: Säteri Areal: 820 ha
Virkesvolym: 100.000 m3sk Boarea: -
Skogsdelen av Isberga säteri, 820 hektar.
VÄSTERVIK BÖLJERUM
Typ: Gods Areal: 546 ha
Virkesvolym: 50.000 m3sk Boarea: ej uppmätt
Vackra säteribyggnader, omfattande uthyrningsbar byggnation. Egen hamn i Tjust skärgård. Goda jaktmarker med rika viltstammar. Jakt på Kronhjort.
Gods i Västra Götaland
Typ: Gods Areal: 3.300 ha
Virkesvolym: 210.000 m3sk Boarea: ej uppmätt
Ägarandel 1/2 av aktiebolag. Vackert slott vid Vätterns strand.
FALKENBERG STORA BÄCKARP
Typ: Sätesgård Areal: 261 ha
Virkesvolym: 40.000 m3sk Boarea: 75 m2
Apelstamska stiftelsens gods beläget i gränsbyggden mellan Halland och Västra Götaland.


 
Kyrkogatan 19 | 30242 Halmstad | 035-15 76 00 | info@skogsegendom.se