Till startsidan Nyheter Objekt Vår historia Kontakta oss!
 
     Jord & Skogmäklare i tre generationer.

1939  
Forstmästaren Carl Ragnar Lönnerfors grundar företaget Skogs & egendomsförmedling. Efter utbildning på skogshögskola och Alnarp samt tjänsteår på Skogsvårdsstyrelsen specialiserar sig Ragnar Lönnerfors på fastighetsförmedling med skoglig inriktning. Ragnar utvecklar verksamheten till ett helserviceföretag med värderingar, auktioner, boutredningar, rådgivning och lantmäteri.
Redan från starten erhöll Ragnar statlig auktorisation som fastighetsmäklare.

1964   
Sonen Bo Ragnar Lönnerfors fortsätter med fastighetsmäkleri i sin fars fotspår. Bo utvecklar rörelsen med kommersiella fastigheter för att så småningom helt ägna sig åt förmedling av jord & skogsfastigheter. Parallellt med mäkleri förvaltar Bo aktivt familjens skogsegendomar i Halland och Kronobergs län. 
Verksamheten omfattar med åren även förmedling av  Jord- och skogsägande Aktiebolag och förmedlar Bo flertal svenska gods.

 

Större uppdragsgivare genom åren har varit Svenska myndigheter. Bo är fastighetsmäklare med specialkompetens inom jord och skog.

2011     
Sonen Carl Anders Ragnar Lönnerfors går i far och farfars fotspår. Efter utbildning på Plönninge skogsbruksgymnasium (fullfjädrad skogshuggare) följer högskoleutbildning inriktning Bygg- och fastighetsekonom samt mäklarutbildning.  

 

 
Kyrkogatan 19 | 30242 Halmstad | 035-15 76 00 | info@skogsegendom.se