Till startsidan Nyheter Objekt Vår historia Kontakta oss!
 
     Värdering

Lång erfarenhet tillsammans med teoretisk och praktisk kunskap gör värdeuppskattning till en viktig faktor inför fastighetsförsäljning. Vår värdeuppfattning grundar sig icke på statistik med inblandning av familjeöverlåtelser och gåvobrev - redovisade av olika intresseorganisationer, vår värdeuppfattning av marknadsvärden grundar sig på långvarig erfarenhet av genomförda försäljningar. Skogs & Egendomsförmedling är ett fristående företag obundet av särintressen.

Vi är Jord och skogsbrukare sedan tio generationer.

Rådgivning

Generationsskifte på landsbygden är en ofta en svår förrättning - vem skall bruka släktgården? Alla syskon är lika mycket värda i föräldrarnas ögon. Ofta är en hemmansklyvning att föredra än slitsamheter mellan syskon med olika värdeuppfattning. En klyvning är en lantmäteriförrättning där sakkunniga lantmätare utför en delning av fastigheten. Vid större fastighetsinnehav kan apportemission till brukande driftsbolag vara ett bättre alternativ än försäljning. Hembud av aktier kan regleras genom konsortieavtal.


Förmedling

Välkommen till Klockargården (Djäknebolet) den gamla 1600-talsgården från danska tiden belägen på Kyrkogatan i den gamla stadskärnan i Halmstad. Det danska namnet på gården var Degnens hus på Helwigsstredet. Verksamheten började 1939 och har fortgått i tre generationer.

Vi tar tacksamt emot ert förtroendeuppdrag - från slott till koja - vi vet sedan gammalt att - försäljning av gården inte bara är en försäljning av näringsverksamhet till marknaden utan även hemmet för kanske flera generationer.


 
Kyrkogatan 19 | 30242 Halmstad | 035-15 76 00 | info@skogsegendom.se